Phim của diễn viên: hắn ta đã thu thập được 3 loài pokemon chim Fire